Konkursauktion Scan-Gastro ApS - 2600 Glostrup (Del 3) Lukket (#10112182)

Byd med på ubrugt og brugt storkøkkenudstyr. Boet eller Nord Auktion har ikke testet nogle af varerne, derfor anbefales det, at interesseret købere møder til eftersyn, for at gennemgå de varer køber er interesseret i.

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 26-05-2024 19:00:00 RMT (# Af lots: 76)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Tirsdag 28 Maj 2024 09.00 - 15.00 Der er løftegrej / gaffeltruck til rådighed ved udlevering.
Betalingsdato Senest Tirsdag 28 Maj 2024 (Straksoverførsel)
Adresse Smedeland 40, 2600 Glostrup
Kontaktperson Mads Hansen
Telefonnummer 29901742
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse