Vilkår og Betingelser

Betingelser og vilkår
Brug af de tjenester, der tilbydes på webstedet, nordauktion.dk, indebærer brugeren ubetinget accepter brug for dette websted. 

- Nord Auktion anbefaler enhver bruger af nordauktion.dk, besøger dette afsnit med jævne mellemrum for at bekræfte de vilkår og betingelser, brugeren har accepteret at overholde. 
Hvis brugeren ikke accepterer betingelserne, kan brugeren ikke anvende webstedet; www.nordauktion.dk/

 

Definition
Med udtrykket "Brugeren" mener vi den autoriserede "fysiske" person / juridiske person, der er baseret på en konto der er oprettet gratis, har mulighed for at anvende Nord Auktion`s tjenester. Oprettelse af en konto er ikke nok til fuldt ud til at få adgang til andre bruger, som er registreret hos Nord Auktion ApS. 
Med udtrykket "Kunden" mener vi den autoriserede "fysiske" person / juridiske person som er den vindende byder (bruger) på webstedet nordauktion.dk.
Udtrykkene "Aftale" , "Kontrakt" , "Vilkår og betingelser" bruges til at udpege denne brugeraftale.

 

Accept af brugeraftalen
Denne aftale gælder for webstedet, nordauktion.dk, og dets tjenester og indhold. Ved at oprette en konto på NordAuktion-webstedet, accepterer du de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i indholdet, vilkårene og betingelserne til enhver tid og brugeren er ansvarlig for at læse betingelserne under "nyheder" på webstedet nordauktion.dk. Ændringerne træder i kraft fra datoen er offentliggjort på webstedet.

 

Beskrivelse af tjenester
Tjenesten, der tilbydes af Nord Auktion ApS består af:
1) Online adgang til auktionsplatformen med offentlige auktioner.
2) Mulighed for at byde på auktioner.
3) Overvåg interessante lotnumre på de enkelte auktioner. 

 

Registrering, adgangskoder, ansvarsområder
Adgang til webstedet er baseret på brugeren og adgangskoden ved at udfylde registreringsformularen i afsnittet "Opret konto".

Brugeren og adgangskoden på webstedet giver brugeren ret til at byde på auktionerne inden for grænsen. Hvis Nord Auktion ApS finder brugeren urealistisk, vil Nord Auktion ApS rette henvendelse til brugeren i de oplysninger brugeren har identificeret sig med. 
Reagerer brugeren ikke på henvendelse inden for angivet dato, vil dette straks føre til udelukkelse af brug af Nord Auktions tjenester.  

Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du nulstille din adgangskode. Dette gøres ved at;

1. Vælg Glemt adgangskode fra login-siden.
2. Indtast den email-adresse, der er knyttet til din konto, og klik på knappen send.
3. Tjek din indbakke i den pågældende mail, der kan gå op til 5 min før du modtager en ny adgangskode. (Hvis emailen ikke kommer i din indbakke, skal du huske at kontrollere din uønskede mail-mappe eller spamfilter.)
4. Klik på nulstillingslinket i din email.
5. Vælg en ny adgangskode.

Hvis du giver oplysninger, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, unøjagtige eller ufuldstændige, har Nord Auktion ApS ret til at suspendere eller slette din konto uden forudgående varsel eller erstatning.

 

Kundeforpligtelser:

1) Ikke at misbruge webstedet nordauktion.dk. 

2) Ikke at offentliggøre, ændre, behandle, udvikle, formidle, de modtagne oplysninger til oprettelse af en database, til kommercielle formål eller til transmission til tredjepart.

3) Ikke at bruge softwareprogrammer eller andre procedurer eller mekanismer, der kan forstyrre den korrekte funktion af nordauktion.dk.

4) At have læst betingelser på nordauktion.dk samt informationerne på de enkelte auktioner inden der afgives bud. 

5) Bevare fortroligheden af bruger identitet samt adgangskode på webstedet på alle tidspunkter. Ikke at videregive eller offentliggøre disse data direkte eller indirekte. Kunden er ansvarlig for forkert brug af "bruger og adgangskode" og skader forårsaget af tab eller forkert brug uden hans vilje.

6) At give ægte oplysninger for registrering på nordauktion.dk. (Forkert overholdelse af denne forpligtelse, kan resultere i sletning af den oprettede konto uden varsel.)

 

Brug af tjenesten:

Brugeren anses for at have brugt tjenesten, hvis de har set mindst en auktion på kontoen eller modtaget mindst en email-alarm med de overvågede auktioner.

 

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret
Indholdet, designen, på Nordauktion.dk samt øvrige materiale, ejes af Nord Auktion ApS.

 

Er forbudt:

- Brug af webstedets indhold til kommercielle formål.
- Brug af software til at hente data eller indhold fra webstedet.
- Slet, overfør eller rediger dataene på dette websted.
- Ved oprettelse af bruger må brugernavnet ikke indholde ord der kan forbindes, racistiske, seksuelle, diskriminerende eller anden form virke stødende.   

Indholdet på webstedet nordauktion.dk kræver skriftlig tilladelse til brug til andre formål.

Brugeren accepterer ovenstående tilhører Nord Auktion ApS ejendomsret og vil ikke videregive til en tredjepart uden skriftlig samtykke med Nord Auktion ApS.

 

Lovligt  (også uden registrering) :
Auktioner der deles af Nord Auktion ApS på de sociale medier, må gerne deles i grupper eller til tredjemand.
 

 

Faktura

Nord Auktion ApS udsteder faktura til kunden efter at auktionen er afsluttet. Alle faktura sendes via email og kun til registret email til den pågældende konto. (Fakturaen kan også hentes / udskrives fra kundens konto.)

Alle faktura tillægges som udgangspunkt et købersalær 12 %. (eks. moms), men kan variere fra auktion til auktion.

Beregningsmodel

Eksempel:
 

Når et auktionslot er inklusiv moms  
Hæve - og sænkebord / skrivebord (218381)  
Dit bud er accepteret og juridisk bindende, når du klikker på "Bekræft bud"  
Hæve - og sænkebord / skrivebord (218381)       200 kr.
Købersalær 12% af budsum         24 kr.
Moms af budsum 25%         50 kr.
Moms af købersalær 25%           6 kr.
I alt eksklusiv moms       224 kr.
Moms udgør I alt:         56 kr.
I alt inklusiv moms       280 kr.
   
   
Når et auktions lot er uden moms (momsfri)  
*Bemærk der er stadig moms af købersalær  
Hæve - og sænkebord / skrivebord (218381)  
Dit bud er accepteret og juridisk bindende, når du klikker på "Bekræft bud"  
Hæve - og sænkebord / skrivebord (218381)       200 kr.
Købersalær 12% af budsum         24 kr.
Moms af budsum 25% 0 kr. 
Moms af købersalær 25%           6 kr.
I alt eksklusiv moms       224 kr.
Moms udgør I alt:           6 kr.
I alt inklusiv moms       230 kr.Momsfri
Auktioner der sælges som momsfri, skal man være opmærksom på at der tillægges moms af købersalær, men ikke af budsum.

 

Varer med moms, såvel som brugte og nye, der sælges igennem Nord Auktion ApS tillægges moms af budsum samt købersalær.

Varer der kan være fritaget for moms af budsum (dog stadig af købersalær) vil være varer der sælges for private og køretøjer hvor momsen tidligere er betalt

 

Fakturaens varighed

Alle faktura skal være betalt før køberen kan modtage varen. Fakturaen skal være betalt inden sidste udleverings dag for afhentning af varen. Bliver fakturaen ikke betalt, vil kundeforholdet og brug af nordauktion.dk ophøre med øjeblikke virkning. Oplever Nord Auktion ApS misbrug for dets tjenester, vil juridiske samarbejdspartnere blive involveret, med henblik på erstatning som har ført til tab eller meromkostning for Nord Auktion ApS.

Nord Auktion ApS forbeholder sig retten til varen videre, såfremt køber ikke betaler fakturaen inden 14 dage efter auktionens afslutning.

Nord Auktion ApS anbefaler alle købere at betale deres faktura senest 48 timer efter modtagelse af fakturaen, så enhver misforståelse kan undgås inden udlevering.

Betaling kan ske via. Bankoverførsel, Mobilepay eller kontant. (kontant maks. 5.000 DKK.) 
Betalingsoplysninger vil fremgå på hver faktura.  

Nord Auktion ApS forbeholder sig retten til at kontakte køber pr. mail, SMS og ved opkald i forbindelse med betaling af faktura. 

 

Fortrydelse af fakturaen

Alle private købere (B2C) har 14 dages fortrydelsesret, gældende fra modtagelse af varen.  

Erhverv (B2B) har ikke fortrydelsesret  

 

Brug af Fortrydelsesretten accepteres kun skriftlig pr. mail til info@nordauktion.dk. (Husk at angive fakturanummer.)  
(Dette er også dokumentation for både Nord Auktion ApS og køber)  

Læs mere på; https://www.forbrugerombudsmanden.dk/ 

Nord Auktion ApS tilbagebetaler det fulde beløb senest 14 dage efter modtagelse af fortrydelsesretten og modtagelses af varen. 

Hvis varen er i betydelig ringere stand ved tilbagelevering efter brug af fortrydelsesretten, vil Nord Auktion ApS vurdere forringelsen, hvorpå køber ikke vil kunne forvente at få sit fulde beløb tilbagebetalt eller slet ingen ved grov misbrug af varen.   

Ved brug af fortrydelsesretten, medføre dette ikke nødvendigvis for udelukkelse af nordauktion.dk tjenester. Men ved gentagende gange brug af fortrydelsesretten eller ved grov misbrug, vil kundeforholdet ophøre. 

Udlevering
1) Alle udleverings datoer vil fremgå ved hver auktion.
2) Udleverings datoer skal overholdes. 
3) Der er ingen læssegrej ved udlevering medmindre andet fremgår.  
4) Køber eller afhenter for køber, kan ikke forvente at Nord Auktion ApS stiller kapacitet til rådighed til pakning eller anden form til behjælpning ved udlevering. Nord Auktion ApS kan ved lejlighed være behjælpelig med manuel læsning, men dette foregår på købers ansvar.    

 

Forbehold 
Nord Auktion ApS påtager sig ikke ansvar for mangler eller fejl på varerne der bortauktioneres på nordauktion.dk. Nord Auktion ApS påtager sig ikke ansvar i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kundens forventninger. Der tages forbehold for tastefejl. 
Nord Auktion ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser eller fejl i indholdet af de leverede oplysninger, der direkte eller indirekte skyldes årsager, der ikke afhænger af nordauktion.dk. Denne undtagelse inkluderer, men er ikke begrænset til: driftsfejl på det tekniske udstyr fra Nord Auktion ApS, fejl i internetforbindelsen, fejl i telefonforbindelserne, computervirus, uautoriseret adgang til Nord Auktion ApS-systemet, driftsfejl, strejke , krig osv.

 

Nødvendige trin
1) Opret en konto
2) Læs de pågældende auktionsbetingelser på den valgte auktion såsom eftersyn, udlevering, m.m. 
3) Afgiv bud / Autobud 
4) Hold øje med om du er vinderen af lot-nummeret. Dette kan ses på "min konto" eller på det pågældende lot-numre. (dette kræver dog login på tjenesten) 
5) Overhold betaling og udleveringsdatoer.

 

Gældende lov og jurisdiktion
Parternes rettigheder og forpligtelser, der pålægges ved denne aftale, samt alle de retlige virkninger, som denne aftale frembringer, vil blive fortolket og styret af den gældende danske lovgivning. Enhver tvist, vil blive bragt til bilæggelse ved domstolene.

 

Sælgervilkår og standard gebyr

Der henvises til Nord Auktions generelle auktionsvilkår for sælger, der underskrives af både Nord Auktion og sælger.

Standard gebyr:

  • Auktionseffekter solgt udenom Nord Auktions platform: 12% af angivet mindstepris eller svarende til angivet købersalær for den pågældende auktion pr. lot. Er der ikke angivet nogen mindstepris forbeholder Nord Auktion sig at anvende den nuværende brugt-markedspris som beregningsgrundlag for det pågældende lot/produkt.
  • Auktionseffekter der ønskes fjernet fra Nord Auktions platform: Håndteringsgebyr på 1.000 kr, samt hidtidige omkostninger til markedsføring, oprettelse af auktion m.m. og vil efter påkrav kunne udleveres til Sælger. 

 

Kontakt

Ved accept af disse betingelser, godkender du at Nord Auktion må kontakte dig via email og telefon, enten opkald eller SMS, i tilfælde af at du bliver overbudt, vinder en auktion, modtagelse af faktura, informationer omkring udlevering og eftersyn. 

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@nordauktion.dk. 

 

Betingelser sidst opdateret:

2021-10-12