Vilkår og Betingelser

Vilkår for køber


1. Indledning

Disse vilkår og betingelser gælder for køb af varer via auktion foretaget på www.nordauktion.dk, der ejes og drives af Nord Auktion ApS, Tissøvej 39, Jorløse, 4490 Jerslev Sjælland, CVR-nummer: 41349824 (herefter ”Nord Auktion” eller ”vi”).

Ønsker du at sælge varer på webstedet, www.nordauktion.dk, henviser vi til vores vilkår og betingelser for sælger, som kan findes her: https://nordauktion.dk/page/salgsvilkaar.


2. Definitioner

Med udtrykkene "brugeren" eller ”du” menes den fysiske person eller juridiske person, der har oprettet en konto og derfor har mulighed for at anvende Nord Auktions tjenester.

Med udtrykket "kunden" menes den bruger, som er den vindende byder på auktionen på webstedet.

Med udtrukket ”webstedet” menes hjemmesiden www.nordauktion.dk.


3. Oprettelse af bruger

3.1 Brugeroprettelse
Køb af varer på auktion og brug af de tjenester, der tilbydes på webstedet, indebærer, at brugeren bliver oprettet som bruger og accepterer disse vilkår og betingelser. Hvis brugeren ikke accepterer betingelser-ne, kan brugeren ikke anvende webstedet.

3.2 Registrering, adgangskoder og ansvarsområder
Adgang til webstedet er baseret på brugeren og adgangskoden ved at udfylde registreringsformularen i afsnittet "Opret konto".

Brugeren og adgangskoden på webstedet giver brugeren ret til at byde på de auktioner der udbydes på webstedet. Hvis Nord Auktion finder brugeren urealistisk, vil Nord Auktion rette henvendelse til brugeren i de oplysninger brugeren har identificeret sig med. Reagerer brugeren ikke på henvendelse inden for an-givet dato, forbeholder Nord Auktion sig retten til at fjerne brugeren fra webstedet.

Brugeren er ansvarlig for at bevare fortroligheden af sit brugernavn og sin adgangskode. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du nulstille din adgangskode. Dette gøres ved, at:

 1. Vælge ”Glemt adgangskode” fra login-siden;
 2. Indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, og klikke på knappen send;
 3. Tilgå din e-mailkonto. Der kan gå op til 5 min før du modtager en ny adgangskode. Hvis e-mailen ikke kommer i din indbakke, skal du huske at kontrollere din uønskede mail-mappe eller spamfilter;
 4. Klikke på nulstillingslinket i din e-mail;
 5. Vælge en ny adgangskode.

Hvis du afgiver oplysninger der er urigtige, unøjagtige eller ufuldstændige, har Nord Auktion ret til at suspendere eller slette din konto uden forudgående varsel eller erstatning. Det samme gælder, hvis Nord Auktion finder at kontoen benyttes i strid med disse vilkår eller i øvrigt på en retsstridig måde.

3.3 Brugerforpligtelser

Brugeren er underlagt visse forpligtelser i sin brug af webstedet, og brugeren:

 1. Må ikke offentliggøre, ændre, behandle, udvikle, formidle, de modtagne oplysninger til oprettelse af en database, til kommercielle formål eller til transmission til tredjepart.
 2. Må ikke bruge softwareprogrammer eller andre procedurer eller mekanismer, der kan forstyrre den korrekte funktion af webstedet,
 3. Skal bevare fortroligheden af brugeridentiteten samt adgangskode på webstedet på alle tidspunkter og må ikke at videregive eller offentliggøre disse data direkte eller indirekte
 4. Er ansvarlig for forkert brug af "bruger og adgangskode" og skader forårsaget af tab eller forkert brug uden brugerens vilje.
 5. Skal angive korrekte oplysninger for registrering på og brug af webstedet.
 6. Må i øvrigt ikke misbruge webstedet.

3.4 Misbrug af webstedet

Brugeren eller andre besøgende på webstedet må ikke misbruge indhold eller data på webstedet, herunder:

 1. Bruge webstedets indhold til egne kommercielle formål;
 2. Bruge software til at hente eller ekstrahere data eller indhold fra webstedet fx via crawling eller scraping teknikker;
 3. Forsøge at slette, overføre eller redigere dataene på webstedet
 4. Ved oprettelse af en bruger må brugernavnet ikke indeholde ord der kan opfattes som racistiske, seksuelle, diskriminerende eller anden form virke stødende. Nord Auktion forbeholder sig retten til at slette brugerens konto på baggrund af dette.

3.5 Deling af auktioner på sociale medier

Auktioner, der deles af Nord Auktion som opslag på de sociale medier, må videredeles i grupper eller til tredjemand, men indholdet af opslaget fx billeder eller tekst må ikke selvstændigt kopieres og deles.


4. Beskrivelse af tjenester

Tjenesten, der tilbydes af Nord Auktion på webstedet, består af:

 1. Online adgang til auktionsplatformen med offentlige auktioner;
 2. Mulighed for at byde på auktioner;
 3. Overvågning af interessante lotnumre på de enkelte auktioner.


5. Beskyttelse af intellektuelle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til indhold og design på webstedet ejes af Nord Auktion.


6. Aftaleindgåelse og budgivning

6.1 Aftaleindgåelse

Brugeren hæfter for alle bud, der er afgivet under brugerens profil, idet de betragtes som bindende tilbud. Buddet er bindende indtil 24 timer efter auktionen er afsluttet.

Alle varer sælges til højeste bud, hvis buddet opnår mindsteprisen

Hvis du får højestehammerslag på en vare, og mindsteprisen er opnået, vil du modtage en bekræftelse på e-mail, og købsaftalen anses hermed for indgået.

6.2 Budgivning

Nogle varer har en mindstepris. Mindsteprisen fremgår ikke nødvendigvis af auktionen. Sælgeren har dog mulighed for at acceptere buddet fra brugeren, selvom buddet ikke opnår mindsteprisen i op til 24 timer efter afsluttet auktion.

En sælger må ikke byde på sin egen vare. Nord Auktion forbeholder sig retten til at fjerne bud, hvis budgivningen ikke er i overensstemmelse med disse vilkår.

6.3 Kontakt undervejs i auktionerne

Nord Auktion forbeholder sig retten til at kontakte køber pr. e-mail, SMS og ved opkald i forbindelse brugen af Nord Auktions tjenester. Dette kan f.eks. være at der laves stikprøver på atypisk byderadfærd, kontakt af næsthøjeste byder, kontakt ved fejl information i brugeroprettelse og lign.


7. Faktura og betaling

Nord Auktion udsteder faktura til kunden efter auktionen er afsluttet. Alle fakturaer sendes via e-mail, der er registreret til kundens konto. Fakturaen kan også hentes og udskrives fra kundens konto. Lige ledes sendes der SMS’er til alle købere med korrekt oplyst telefonnummer.

7.1 Købersalær

Alle fakturaer tillægges som udgangspunkt et købersalær på 12 % (ekskl. moms). Købersalæret kan variere fra auktion til auktion, men oplyses konkret for auktionen .

7.2 Moms af budsummen og af købersalær

Varer, der sælges på webstedet, tillægges som udgangspunkt moms af budsummen og af købersalæret.

Varer, der sælges for private, og køretøjer, hvor momsen tidligere er blevet betalt, vil være fritaget for moms af budsummen. Disse varer og køretøjer tillægges derfor kun moms af købersalæret.

Det vil fremgå af varebeskrivelsen eller bekræftelses af bud, hvis du ikke skal betale moms af varen.

7.3 Eksempler på beregning af moms og købersalær

Når et auktionslot er inkl. moms

#LOT - Produkt 2.000 kr
Moms af budsum 25% 500 kr
Købersalær 12% 240 kr
Moms af købersalær 25% 60 kr
I alt ekskl. moms 2.240 kr
Moms udgør i alt 560 kr
I alt inkl. moms 2.800 kr

Når et auktionslot er uden moms

#LOT - Produkt 2.000 kr
Moms af budsum 0% 0 kr
Købersalær 12% 240 kr
Moms af købersalær 25% 60 kr
I alt ekskl. moms 2.240 kr
Moms udgør i alt 60 kr
I alt inkl. moms 2.300 kr8. Betaling

Fakturaer skal være betalt inden kunden kan modtage varen, og fakturaen skal være betalt inden sidste udleveringsdag af varen. Hvis Nord Auktion ikke har registreret betalingen, grundet forsinket bankdage og lign., skal køber kunne forelægge en gyldig dokumentation for betaling af fakturaen.
Nord Auktion forbeholder sig rettet til at afvise en udlevering, selvom dokumentationen foreligges.

Har kunden ikke betalt fakturaen, vil kundeforholdet og kundens brug af webstedet ophøre med øjeblikkelig virkning. Nord Auktion kan vælge at hæve aftalen og kræve erstatning eller fastholde købet

8.1 Betalingsmetoder

Betaling skal ske via bankoverførsel eller Mobilepay. Nord Auktion kan også modtage kontantbetaling dog maks. DKK 19.999. pr. faktura. Ved kontantbetaling over DKK 10.000. pr. faktura, vil Nord Auktion gerne have skriftlig eller telefonisk besked inden udlevering af vare(r).

Betalingsoplysninger vil fremgå på hver faktura.

Nord Auktion forbeholder sig retten til at kontakte køber pr. e-mail, SMS og ved opkald i forbindelse med betalingen af fakturaer.

8.2 Betaling som forudsætning for udlevering eller forsendelse

Oplever Nord Auktion misbrug af dets tjenester, vil Nord Auktions juridiske samarbejdspartnere blive involveret med henblik på erstatning, som har ført til tab eller meromkostning for Nord Auktion ApS.

Nord Auktion forbeholder sig retten til at videresælge varen, såfremt køber ikke betaler fakturaen rettidigt jf. betalingsdato på fakturaen.

Nord Auktion ApS anbefaler alle købere at betale deres faktura senest 48 timer efter modtagelse af fakturaen, så enhver misforståelse kan undgås inden udlevering


9. Afhentning og levering

Køberen bistår selv for alle omkostninger forbundet ved afhentning. Køberen kan enten afhente varen på det anførte udleveringssted og på den anførte udleveringsdato eller få mindre varer sendt med ekstern fragtmand, hvis varen opfylder visse størrelses- og vægtkrav.

9.1 Udlevering af varer

Alle udleveringsdatoer vil fremgå ved hver auktion. Varer skal afhentes på de anførte udleveringsdatoer.

Køber kan ikke forvente at Nord Auktion stiller kapacitet til rådighed ved udleveringen. Der er ingen læs-segrej på udleveringsstedet, medmindre andet fremgår.

Uafhentede varer pålægges gebyr for opbevaring og håndtering på DKK 200 inkl. moms pr. påbegyndt uge efter udleveringsdatoen. Er Nord Auktion nødsaget til at anvende ekstern hjælpe redskaber til håndtering, bliver disse omkostninger tillagt køber.

9.2 Forespørgsel for levering af varer

Nord Auktion kan afhængig af varens størrelse, vægt, leveringssted og leverandør yde bistand med leve-ring af varen via en ekstern fragtmand, hvis kunden forespørger levering af varen.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af vægt, leveringssted og leverandør.

De samlede leveringsomkostningerne vil fremgå, når køber modtager sin faktura. Her vil der være et link til fragtforespørgsel hvor anslået priser vil være vist. Køber skal klikke på knappen ”forespørg på fragt” og herefter vil Nord Auktion gennemgå fakturaen for bedst mulige fragt. Nord Auktion opdaterer fakturaen med omkostninger til forsendelse, emballage/paller samt håndtering.

9.2.1 Processen ved forsendelse

Forsendelse af pakker under 20 kg:
Vare(r) som i samlede volumen udgør maksimalt 20 kg. (inkl. emballage) vil blive sendt med enten DAO eller GLS til d.d. fragtpriser + håndteringsgebyr på 50 DKK inkl. moms ekskl. emballage. Køber modtager et track and trace nummer pr. mail til at følge forsendelsen til nærmeste pakkeshop.

Forsendelse af pakker over +20 kg:
Vare(r) som overstiger 20 kg. vil blive sendt med fragtfirmaet Brink Transport ApS til d.d. fragtpriser + håndteringsgebyr på 50 DKK. inkl. moms ekskl. emballage samt palle. Palleprisen udgør for 1/1 palle på 125 DKK eks. moms.

Ved større auktionseffekter som ikke kan sendes med fragtmand eller GLS / DAO, skal køber selv afhente eller arrangere nødvendig transport. Nord Auktion kan i visse tilfælde bistå med arrangering af nødvendig transport.


10. Forbrugeres fortrydelsesret

10.1 Fortrydelse af købet

Private købere (B2C), der handler uden for sit erhverv, har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen løber 14 dage fra det tidspunkt, hvor køberen får varen i fysisk besiddelse.

Erhvervsdrivende (B2B) har ikke fortrydelsesret. Nord Auktion anbefaler derfor at man som potentiel køber tilmelder sig eftersyn på de pågældende auktioner, for besigtigelse af varen forud en budafgivelse.

10.2 Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele Nord Auktion om at fortryde købet. Det skal du gøre via e-mail til info@nordauktion.dk. Du kan anvende fortrydelsesformularen, som fremgår af afsnit 16. Du bedes anføre fakturanummeret i e-mailen.

10.3 Returnering

Du skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om fortrydelsen, returnere varen til Nord Auktion.

Som køber skal du selv afholde samtlige udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, ligesom du er ansvarlig og bærer risikoen for tilbageleveringen.

10.4 Følger af fortrydelsesretten

Nord Auktion tilbagebetaler det fulde beløb senest 14 dage efter varen er returneret til Nord Auktions besidelse. Nord Auktion kan tilbageholde betalingen indtil varen er modtaget og gennemgang af varen.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes at varen er blevet håndteret på anden måde, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

I tilfælde, hvor varens værdi er forringet, tilbagebetaler Nord Auktion kun en del eller intet af det fulde beløb.

I tilfælde af en sådan håndtering som beskrevet ovenfor betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

10.5 Misbrug af fortrydelsesretten

Nord Auktioner skal sikre, at alle auktioner afvikles etisk korrekt, og at alle bud på auktionerne er reelle. Gentagne brug af fortrydelsesretten på en måde, hvor det tyder på, at der ikke har været nogen reel intention om at købe varen, kan medføre udelukkelse for auktioner, og Nord Auktion forbeholder sig retten til at fjerne brugeren fra Nord Auktioner.

Nord Auktioner vurderer, om brugerens budgivningen og gentagne brug af fortrydelsesretten er i strid med ovenstående.


11. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Nord Auktion påtager sig ikke ansvar for mangler eller fejl på varerne, der bortauktioneres på webstedet. Nord Auktion påtager sig ikke ansvar i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kundens forventninger og varens faktiske tilstand.

Det påhviler kunden at undersøge varen forinden bud af afgives og ved afhentning.

Nord Auktion fraskriver sig ethvert indirekte tab, herunder avancetab, tabt indtjening/besparelse, tidstab og driftstab. Erstatning er i alle tilfælde begrænset til købesummen ekskl. moms for den pågældende vare.

Der tages forbehold for tastefejl.

Nord Auktion kan ikke drages til ansvar for forsinkelser eller fejl i indholdet af de leverede oplysninger, der direkte eller indirekte skyldes årsager, der ikke afhænger af webstedet.


12. Klageadgang for forbrugere

Er du privat køber og ønsker du at klage over en vare, skal du gøre dette ved at kontakte Nord Auktion på e-mail: info@nordauktion.dk

Vi vil gøre vores bedste for at finde den rigtige løsning. Er du ikke enig i udfaldet af din klage, kan du hen-vende dig til: Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på www.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig rele-vant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@nordauktion.dk


13. Lovvalg og værneting

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser og/eller de købte varer skal afgøres ved Retten i Holbæk.


14. Kontakt

Ved accept af disse betingelser godkender du, at Nord Auktion må kontakte dig via e-mail og telefon i tilfælde af at du bliver overbudt, er højest bydende, vinder en auktion, ved modtagelse af faktura og an-gående informationer om udlevering og eftersyn.


15. Ændring af vilkår

De til enhver tid gældende vilkår kan findes på webstedet. Ændrede vilkår træder i kraft ved den næste auktion, hvor brugeren er involveret.

Nord Auktion kan til enhver tid ændre disse vilkår. Hvis disse vilkår ændres, vil brugeren skriftligt kontaktes pr. mail oplyst ved brugeroprettelsen.

Disse vilkår er senest opdateret den [2024-01-03].


16. Standardfortrydelsesformular

De til enhver tid gældende vilkår kan findes på webstedet. Ændrede vilkår træder i kraft ved den næste auktion, hvor brugeren er involveret.

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Nord Auktion ApS, Tissøvej 39, Jorløse, 4490 Jerslev Sjælland, CVR-nummer: 41349824
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):
Fakturanummer:
Dato: