Fortrolighedspolitik

Privatlivspolitik

Hos Nord Auktion ApS, (”Nord Auktion”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Nord Auktions måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Nord Auktion.


1. Hvis du besøger hjemmesiden https://www.nordauktion.dk/

1.1 Hvis du kontakter os via hjemmesiden eller i øvrigt kommunikerer med os


Typer af personoplysninger

Når du kontakter os via hjemmesiden https://www.nordauktion.dk/, eller i øvrigt kommunikerer med Nord Auktion, indsamler og behandler Nord Auktion dine personoplysninger. Nord Auktion indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din henvendelse
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og ydelser, samt administrere de oprettede brugerkonti (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Videregivelse

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne leverandører, der efter aftale med os sørger for at yde den service, som du bestiller. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne levere den ydelse, du efterspørger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden afhænger af henvendelsens karakter. Generelle henvendelser opbevares i op til 5 år.

Hvis du er kunde eller er ansat hos en af vores kunder, leverandører, erhvervskunder og øvrige eksterne samarbejdspartnere m.v., henviser vi til afsnittet nedenfor.


1.2 Hvis du opretter dig som bruger samt sælger, byder eller køber via auktionsportalen

Typer af personoplysninger

Når du anvender vores auktionsportal, behandler Nord Auktion dine personoplysninger. Nord Auktion kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Dine betalingsoplysninger
 • Oplysninger om din ordre-/købshistorik
 • Oplysninger, som du giver, når du opretter en brugerkonto/profil
 • Digitale fodspor (fx oplysninger om hvordan du bruger Nord Auktions auktionsplatform)

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordre i Nord Auktions auktionsplatform
 • Administration af forsendelser, reklamationer og returneringer
 • Administration af brugerkonto/profil
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig i de tilfælde, hvor et samtykke ikke er påkrævet, samt vores legitime interesse i at kunne føre statistik og analyse med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde den indgåede købsaftale med dig, herunder for at kunne levere de bestilte varer, håndtere reklamationer, retur-neringer osv. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Retlige forpligtelser: Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser som udbyder af vores auktionsplatform (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Videregivelse

Vi videregiver dine betalingsoplysninger til eksterne betalingsserviceudbydere til brug for verificering. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne levere den ydelse, du efterspørger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi kan ligeledes videregive dine personoplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser som udbyder af vores auktionsplatform (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Vi er nemlig forpligtet til at indberette oplysninger om salg pr. kvartal samt CVR/CPR numre til SKAT, jf. EU-direktivet DAC7. Læs evt. mere på SKATs hjemmeside her: https://skat.dk/erhverv/ekapital/platformsoekonomi/ny-pligt-for-digitale-platforme-dac7.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Vi vil som hovedregel opbevare dine personoplysninger i 5 år efter dit seneste køb. Hvis du har købt produkter, der er dækket af en garanti, sletter vi dine personoplysninger ved udløbet af garantiperioden.

Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.


1.3 Cookies

Typer af personoplysninger

Nord Auktion anvender cookies på hjemmesiden https://www.nordauktion.dk/ og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Nord Auktion kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP-adresse
 • MAC adresse
 • Browserhistorik
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: Cookiepolitik.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring generelt
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Samtykke: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke fx til at placere markedsføringscookies (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger i vores cookiepolitik, som er tilgængelig her: Cookie-indstillinger.

Opbevaringsperiode

Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.


2. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e)

Typer af personoplysninger

Nord Auktion indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). Nord Auktion kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn og e-mailadresse
 • Dit samtykke
 • Dine interesser
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt materiale

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring
 • Analyse og statistik

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Samtykke: Nord Auktion vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperioden for dine personoplysninger vil være så længe dit samtykke til at modtage markedsføring er aktivt. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan du framelde dig via linket nederst i hver e-mail eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Dokumentation for dit samtykke opbevarer vi i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale.


3 Hvis du søger job hos Nord Auktion

Typer af personoplysninger

Når du søger om et job hos Nord Auktion, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
 • Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden
 • Resultater af personlighedstests, hvis du gennemfører sådanne
 • Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Nord Auktion.

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Nord Auktion, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os. Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


4. Hvis du er leverandør, erhvervskunde eller øvrig ekstern samarbejdspartner mv.

Indsamling af personoplysninger

Dette afsnit indeholder politikken for Nord Auktions behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører, erhvervskunder og øvrige eksterne samarbejdspartnere m.v., der samarbejder med Nord Auktion.

 • Nord Auktion kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:
  • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Nord Auktion
  • Når du har vist interesse for Nord Auktions produkter og services, fx ved at give Nord Auktion dit visitkort
  • Når du samarbejder og kommunikerer med Nord Auktion

Typer af personoplysninger

Nord Auktion kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Individuelle oplysninger, fx foretrukne sprog
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Nord Auktion, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse, revision, såvel som for at yde support
 • Nyhedsbreve og anden markedsføringskommunikation
 • Gennemførelse af forespørgsler fra dig
 • Generel kommunikation
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter

Behandlingsgrundlag

Nord Auktion behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre kreditvurderinger, statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), yde support og såvel som forbedring og udvikling af vores produkter og services. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret 5 år efter afslutningen af vores samarbejde/relation. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.


5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Nord Auktion leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Nord Auktions udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Nord Auktion har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, revisorer, domstole og andre offentlige myndigheder.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter. Hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


6. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

7. Dataansvarlig, spørgsmål og klage

Nedenfor finder du information om den dataansvarlige juridiske enhed. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Nord Auktion ApS
CVR-nr. 41349824
Adresse: Tissøvej 39, 4490 Jerslev Sjælland
E-mail: info@nordauktion.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk