Konkursauktion over Black Owl ApS - 1674 København Lukket (#10531707)

Byd med på forskellige New York'er døre mv., som har været anvendt som udstillingsmodeller.

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul

 

Køber står selv for demontering af dørene samt at medbringe eget værktøj til brug herfor. Køber forpligter sig til at foretage demontering af dørene mv. så skånsomt som muligt.

Eftersyn kræver tilmelding. 


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 07-06-2024 13:00:00 RMT (# Af lots: 13)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Tirsdag 11 Juni 2024 10.00 - 13.00 (KUN DENNE DATO)
Betalingsdato Senest Tirsdag 11 Juni 2024 (Straksoverførsel)
Adresse Enghavevej 62, 1674 København V
Kontaktperson Niels Stavnskær
Telefonnummer 29901649
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse