Konkursauktion M&M ApS - 2730 Herlev Lukket (#10656230)

Byd med på udstyr fra filmproduktion, generator, TV m.m.

Aktiverne befinder sig i et lagerrum i en parkeringskælder med lav lofthøjde. Parkeringsmulighed lige foran med trailer. 

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul


  Første lot lukker 24-06-2024 14:00:00 RMT (# Af lots: 11)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Mandag 24 Juni 2024 13.00 - 13.30
Udleveringsdato Onsdag 26 Juni 2024 10.00 - 13.00
Betalingsdato Senest Onsdag 26 Juni 2024
Adresse 2730 Herlev
Kontaktperson Tommy Haulrich
Telefonnummer 29902303
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse