Konkursauktion over Miljørådgivning Danmark ApS (Værktøj) - 2600 Glostrup Lukket (#6791350)

Byd på bl.a. værktøj, gaffeltruck, stillads og meget mere

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 10-08-2023 15:12:00 RMT (# Af lots: 184)
12 %  Købersalær - Alle anførte priser i DKK
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
Yderligere Information
Eftersynsdato Fredag 4 August 2023 11.00 - 13.00
Udleveringsdato Tirsdag 8 August 2023 09.00 - 16.00 Onsdag 09.00 - 16.00
Betalingsdato Senest Tirsdag 8 August 2023 (Straksoverførsel)
Adresse Formervangen 18, 2600 Glostrup
Kontaktperson Mads Hansen / Niels Stavnskær
Telefonnummer 29901742 / 29901649
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse