Auktion over forskellige køretøjer 4490 Jerslev Lukket (#6990303)

Byd med på Mitsubishi firhjulstrækker, varevogne m.m.

BEMÆRK AT UDLEVERINGSDATO FOR LOT 002, 003, 004 samt 009 IKKE ER MULIGT GRUNDET MANGLENDE (BESTILTE) REGISTRERINGSATTESTER. KØBER/HØJESTE BYDER BLIVER KONTAKTET FOR AFTALE NÆRMERE OMKRING UDLEVERINGSDATO. 

BEMÆRK på alle biler er pladerne afmeldt.

Nord Auktion anbefaler at man tilmelder sig eftersyn for besigtigelse og afprøvning af biler. 

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 27-08-2023 19:00:00 RMT (# Af lots: 8)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Tirsdag 29 August 2023 10.00 - 12.00
Betalingsdato Senest Tirsdag 29 August 2023 (Straksoverførsel)
Adresse Tissøvej 39, 4490 Jerslev
Kontaktperson Niels Stavnskær
Telefonnummer 29901649
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse