Konkursauktion over Bagsværd Slagteren - 2880 Bagsværd Lukket (#7671110)

OBS: Vindue foran butikken og dør i bagbutikken, fjernes for bedre udlevering.

Køber står selv for demontering og udbaksning af købte varer. Nord Auktion anbefaler at man selv medtager nødvendigt værktøj. 

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 22-04-2024 21:58:49 RMT (# Af lots: 64)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Mandag d. 22-01-2024 kl. 09:00 - 17:00
Betalingsdato Mandag d. 22-01-2024
Adresse Bindeledet 16, 2880 Bagsværd
Kontaktperson Mads Hansen
Telefonnummer 29901742
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse