Konkursauktion over Bedding.dk A/S - 4673 Rødvig Stevns Lukket (#8259026)

Vigtig information vedr. Auktion over Restaurant 4673 Rødvig Stevns. Selskabet bag er taget under konkurs ved skifteretten d. 12.12.2023, derfor ændres overskriften til Konkursauktion Bedding.dk A/S. Eftersyn er ændret til onsdag d. 03-01-2024 kl. 10:00 - 12:00.

Der er løftegrej til rådighed ved udlevering. 

Eftersyn kræver tilmelding. For eftersyn kontakt Mads Hansen +45 29901742

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul
 


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 04-01-2024 19:00:00 RMT (# Af lots: 115)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Onsdag d. 03-01-2024 kl. 10:00 - 12:00
Udleveringsdato Onsdag d. 10 Januar 2024 kl. 09:00 - 15:00
Betalingsdato Onsdag d. 10 januar 2024 ( Straksoverførsel )
Adresse Fiskerihavnen 9, 4673 Rødvig Stevns
Kontaktperson Mads Hansen
Telefonnummer 29901742
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse