Konkursauktion Selskabet af 17. oktober 2023 ApS Lukket (#8398691)

Byd med cafestole, bænke samt forskellige vine. Mulighed for forsendelse med GLS

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.

Eftersyn ej muligt


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 02-01-2024 19:00:00 RMT (# Af lots: 47)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Torsdag 4 Januar 2023 09.00 - 11.00
Betalingsdato Senest Torsdag 4 Januar 2023
Adresse 1961 Frederiksberg
Kontaktperson Niels Stavnskær
Telefonnummer 29901649
Forsendelsesmulighed GLS/DAO