Konkursauktion Bedding.dk /del 3 - 4673 Rødvig Stevns Lukket (#9539791)

Byd med nu på sidste del fra konkursen Bedding.dk

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul

 


Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 17-04-2024 13:00:00 RMT (# Af lots: 89)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Onsdag d. 10-04-2024 kl. 10:00 - 12:00
Udleveringsdato Tirsdag d. 23-04-2024 kl. 09:00 - 14:00
Betalingsdato Tirsdag d. 23-04-2024
Adresse Fiskerihavnen 9, 4673 Rødvig Stevns
Kontaktperson Mads Hansen
Telefonnummer +45 29 90 17 42
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse