Auktion over Pelse - 4490 Jerslev Sj. Aktiv (#10583088)

Byd med på Pelsfrakker

Eftersyn kræver tilmelding. 

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.

Mulighed for forsendelse i Europa med GLS / Possibility for shipping to European countries with GLS


Udbydes af Nord Auktion

Eftersyn:


  Første lot lukker 19-06-2024 12:30:00 RMT (# Af lots: 6)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Fredag 7 Juni 2024 10.00 - 12.00
Udleveringsdato Fredag 21 Juni 2024 9.00 - 12.00
Betalingsdato Senest Fredag 21 Juni 2024 (Straksoverførsel)
Adresse Tissøvej 39, 4490 Jerslev
Kontaktperson Tommy Haulrich
Telefonnummer 29902303
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse