Konkursauktion over Papyrex A/S (Gaffeltrucks) 4100 Ringsted Lukket (#5746197)

Byd med på 2 stk gaffeltrucks

Nord Auktion anbefaler at man tilmelder sig eftersyn for besigtigelse af udbudte auktionseffekter. 

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.

Sælger er forbeholdt muligheden for at fjerne auktionseffekter under afholdelse af auktionen, såfremt andet ejerskab konstateres.

Begge gaffeltrucks vil blive anvendt til øvrige udleveringer og derfor må timetallet forventes at være højere end angivetUdbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 11-04-2023 19:00:00 RMT (# Af lots: 2)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Onsdag 5 April 2023 13.30 - 15.00
Udleveringsdato Mandag 17 April 2023 10.00 - 15.00
Betalingsdato Senest Torsdag 13 April 2023 (Straksoverførsel)
Adresse Rugvænget 14, 4100 Ringsted
Kontaktperson Niels Stavnskær / Mads Hansen
Telefonnummer 29901649 / 29901742
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse