Konkursauktion Bread & Cake ApS - 3520 Farum Lukket (#6558443)

Bemærk: 12 % købersalær - Der har ved en fejl ikke været indregnet købersalær på budsummen. Alle fremtidige bud vil blive pålagt 12 % + moms. Afgivet bud uden købersalær vil ikke blive berørt. Nord Auktion beklager ulejligheden.

Der er ikke løftegrej til rådighed

Køber er bekendt med, at Sælger er et konkursbo, hvorfor samtlige effekter sælges uden ansvar for Sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for van hjemmel.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.

I tilfælde af vanhjemmel kan Køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan Køber således alene
kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen vedrører.

Parterne er enige om, at købesummen er fastsat under hensyntagen til nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul.

Nord Auktion anbefaler at man tilmelder sig eftersyn for besigtigelse udstyret, adgangsforhold m.m.

Bemærk der er ikke adgang fra centeret, kun bagindgangen. Udbydes af Nord Auktion


  Første lot lukker 04-07-2023 06:34:07 RMT (# Af lots: 67)
Klik på byd knappen en gang for at se den endelige pris inkl. moms og salær
 
Yderligere Information
Eftersynsdato Afholdt
Udleveringsdato Fredag 30 Juni 2023 10.00 - 15.00 eller Mandag 3 Juli 2023 10.00 - 14.00 (Der er ikke løftegrej til rådighed)
Betalingsdato Senest Fredag 30 Juni 2023 (Straksoverførsel)
Adresse Farum Bytorv 16, 3520 Farum
Kontaktperson Niels Stavnskær / Mads Hansen
Telefonnummer 29901649 / 29901742
Forsendelsesmulighed Ingen forsendelse